Vi utför tjänster inom svets och VVS. Tanken med våra tjänster är att tillfredsställa våra kunders krav och behov inom rördragning samt installationer av rostfritt och svart stål. Arbeten utförs givetvis efter överenskommelse.

Nedan följer en lista på tjänster och uppdrag vi specialiserat oss på. Arbeten kan även utföras inom närliggande områden.


- Licenssvetsning
- Installationer av fjärrvärme
- Pannmonteringar
- Svetsning av gasledningar
- Monteringar av industrirör samt rostfria installationer